JSME 4. C  A  V NAŠÍ TŘÍDĚ NAJDETE 29 DĚTÍ:

19 MLADÝCH SLEČEN A 10 MLADÝCH MUŽŮ:

GREGOROVÁ ISABELA               ČERMÁK MICHAL

GRIČOVÁ JOLANA                      FOJTÍK JAKUB

HALABURDOVÁ NIKOL               HUTTR FRANTIŠEK

HŘEBÍČKOVÁ ANEŽKA                KLAPÁČ ROBERT

CHALOUPKOVÁ ANNA                KOUBEK MAREK

JAKUBŮV ADÉLA                        HONZA KRUMPHANZL

MAKOVSKÁ STELLA                   LUKAS VOJTĚCH

MALČEKOVÁ JULIE                    MIKÓCZI TOBIÁŠ

MANDÍKOVÁ KLÁRA                   PAVLÍK MIKEŠ

NAŠTICKÁ MICHALA                  PAVLIS JOSEF

PATEROVÁ ADÉLA

PODUBSKÁ ADÉLA

RAMPÁKOVÁ DANIELA

REŽŇÁKOVÁ LUCIE

SOMBERGOVÁ TEREZA

SOUČKOVÁ ANNA MARIE

TÓTOVÁ ELIŠKA

VAŇKOVÁ VERONIKA

ZAVORALOVÁ LILIAN

 

 

Naše fotky jsou na stránkách: https://jzs1c-2014.rajce.idnes.cz  (heslo jste dostali v mailu)
 
 
 

 


Co se učíme

      ZÁKLAD :
    Učíme se být nejen správnými žáky a žákyněmi, ale především správnými lidmi a fajn kamarády. Budeme si pomáhat, naslouchat si,         tolerovat     své chyby a snažit se své chyby napravovat. 

Učíme se diskutovat a věci si vysvětlovat slovy a ne násilím. Hledáme řešení, dohody a kompromisy.
    Jsme slušní a zdvořilí. Snažíme se být stále o trošku lepší.

 

Český jazyk

Provádíme mluvnická cvičení, popisujeme věci, zvířata nebo osoby.

U podstatných jmen rodu mužského rozlišujeme životný a neživotný rod.

U podstatných jmen určíme mluvnické kategorie: rod, číslo, pád, ale hlavně ve čtvrté třídě se budeme učit vzory podstatných jmen a podle nich zvládat pravopis podstatných jmen.

Rozlišujeme větu jednoduchou a souvětí. Vytváříme vzorce souvětí.Umíme ve větě najít podmět a přísudek, v tomto ročníku se naučíme zvládat pravopis na základě shody podmětu s přísudkem.

Budeme vyjmenovaná slova neustále procvičovat.

Poznáme více slovesa, jejich způsob a čas. Zvládneme pravopis.

Budeme procvičovat i slovní druhy.

Stále budeme číst knihy a povedeme si čtenářský deník.

Nově se naučíme pracovat v dílně čtení.

Matematika

Ve čtvrté třídě se budeme učit zapisovat zlomek, budeme dělit jednomístným číslem.

Budeme poznávat čtyřúhelníky a počítat  jejich obvod a obsah, rozlišíme trojúhelník rovnoramenný a rovnostranný.

Naučíme se řešit rovnice. Pohrajeme si s celými čísly. Naučíme se počítat do miliónu.

Vlastivěda

Pohovoříme o naší republice, o jejích památných místech, poznáme Prahu nejen z učebnice, ale Prahu navštívíme.

Seznámíme se s panovníky na českém trůně, budeme tvořit referáty o těchto významných osobnostech.

Přírodověda

Budeme poznávat přírodu a její zákonitosti,pozorovat změny v přírodě, pohovoříme o podnebí a počasí.

Poznáme vlastnosti vody a její důležitost pro život.

Také vesmír nezůstane pro nás tajemstvím.

Poznáme lépe člověka a lidské tělo.

 

 

 

 

 

 

 

TĚŠÍM SE, ŽE SPOLU PROŽIJEME NÁDHERNÝ ŠKOLNÍ ROK A ŽE SE NÁM BUDE VE ŠKOLE LÍBIT!

Vaše paní učitelka Novotná

 

 

 


Kontakt

skolaci2014

604433284 -Mgr. Novotná Lucie

(sms s rychlou omluvou dítěte či s důležitou informací. Volat prosím jen v případě neodkladného problému-děkuji za pochopení)

fotky: https://jzs1c-2014.rajce.idnes.cz

elektronická ŽK: https://jzs.cz/uvod/el-zakovska-knizka/